علاقه‌مندان به ارسال طرح به ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی، بایستی کاربرگ پیشنهاد طرح و فرم امکان سنجی را دانلود نموده و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل  energy.water.projects@isti.ir  ارسال نمایند.

//isti.ir/Xcod